Olav Hammer

Publications

2009

Alternative
Christs
, Cambridge:
Cambridge University Press, 2009. 305 pp.

‘Alternative
Christs: An Introduction’, in: Olav Hammer (ed.), Alternative Christs,
Cambridge : Cambridge University Press, 1-15.

‘Modern
Jesus Legends’, in Olav Hammer (ed.), Alternative Christs,
Cambridge : Cambridge University Press, 275-292.

‘Danish
Esotericism in the 20th Century: The Case of Martinus’, in: Wouter J.
Hanegraaff & Joyce Pijnenburg (eds.), Hermes in the Academy: Ten Years’
Study of Western Esotericism at the University of Amsterdam, 91-102.

‘Schism and
consolidation: The case of the theosophical movement’, in James R. Lewis &
Sarah M. Lewis (eds.), Sacred Schisms: How
Religions Divide
, Cambridge : Cambridge University Press, 196-217.

Vilst vit. Ein bók um
at hugsa
. Tórshavn: Rísandi Sól. [Faeroese version of Osunt
förnuft
 (2004), transl.
Guttormur
Djurhuus], 192 pp.

2008

‘Religiøse normer og
politiske realiteter’, Religionslæreren 4/2008, 3-5.

‘Idéhistoria’, in Jonas
Svensson and Stefan Arvidsson (eds.) Människor och makter. En
introduktion till religionsvetenskap
, Halmstad: Högskolan i Halmstad,
65-70.

Jacob
Neusner and Alan J. Avery-Peck, Encyclopedia of Religious and Philosophical
Writings in Late Antiquity (2008), review in Journal of Religion in
Europe 
1:3, 353-354.

(with
Henrik Bogdan) ‘Research on Esotericism in Scandinavia
’, in Tore Ahlbäck (ed.) Western
Esotericism, Åbo/Turku: Donner Institute, 38-49.

‘Teosofi’, in Ingvar Svanberg & David
Westerlund (eds.) 
Religion
i Sverige
, Stockholm: Dialogos,
323-324.

‘Antroposofi’, in Ingvar Svanberg &
David Westerlund (eds.) 
Religion i Sverige,
Stockholm: Dialogos, 325-326.

‘Astrologi’, in Ingvar Svanberg & David
Westerlund (eds.) 
Religion
i Sverige
, Stockholm: Dialogos,
327-328.

Matthew
Wood, Possession, Power and the New Age: Ambiguities of Authority in Neoliberal
Societies  (2007), review in Journal of Religion in Europe 1:1,
126-128.

Purity and Mixture: Religious
Pluralism and the Domestication of Alterity’, in 
Armin Geertz & Margit Warburg (eds.) New
Religions and Globalization
, Århus: Aarhus University Press, 61-94.

2007

(edited
with James R. Lewis) The Invention of Sacred Tradition, Cambridge:
Cambridge University Press.

(with James
R. Lewis) ‘Introduction
’, in James R. Lewis & Olav Hammer (eds.) The Invention of Sacred Tradition, 1-17.

(edited
with Kocku von Stuckrad) Polemical Encounters: Esoteric Discourse and
its Others
, Leiden etc.: Brill.

(with Kocku
von Stuckrad) ‘
Introduction:
Western Esotericism and Polemics’, in Olav Hammer & Kocku von Stuckrad
(eds.) 
Polemical
Encounters
,
vi-xxii.

 ‘Contested
Diviners: Verbal Battles Between Dowsers and Skeptics’, in 
Olav Hammer & Kocku von Stuckrad
(eds.) 
Polemical Encounters, 227-251.

‘Vi gör vår tro’, in Nollnolltal-
tidskrift om litteratur och konst
 nr. 24, 84-89.

‘Nogle kapitler i
kreationismens idéhistorie’, in Torben H. Christensen & Søren Harnow
Klausen (eds.), Darwin eller intelligent design. København: Anis,
17-44.

‘Det magiske jeg: et
populærpsykologisk tema og dets idéhistoriske rødder’, in Joel Haviv (ed.) Medarbejder
eller modarbejder – religion i det moderne arbejdsliv
. København: Klim,
147-174.

‘New Age
Religion and the Sceptics’, in Daren Kemp & James R. Lewis (eds.) Handbook
of New Age
. Leiden: Brill, 379-404.

‘Conflict
and Concord on the Internet: selvet.dk’, in Tore Ahlbäck & Björn Donner
(eds.), Exercising Powerthe Role of Religions in Concord
and Conflict
, Åbo & Stockholm: Almqvist & Wiksell
International, 93-107.

Kocku von
Stuckrad, Western Esotericism: A Brief History of Secret Knowledge (2005),
review in Numen 53:4, 513-516.

 

2006

‘Buddhismen og døden. Fra
nirvana til kosmisk paradis’, in Knud Rendtorff & Ida Auken (eds.), Livet
efter døden i de store verdensreligioner
. Frederiksberg: Alfa, 105-134.

‘En
Jesusmyte efter tidens smag’, Filmmagasinet Ekko 33 .

Elizabeth
de Michaelis, A History of Modern Yoga (2004), review in Journal of
Alternative Spiritualities and New Age Studies
 2, 151-156.

René Dybdal Pedersen, I
lysets tjeneste. Nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark (2005), review
in Religionsvidenskabeligt tidsskrift 48, 93-95.

Edward F.
Crangle, Esotericism and the Control of Knowledge (2004), review in Aries 6:2,
215-218.

Kenneth
Granholm, Embracing the Dark: The Magic Order of Dragon Rouge – Its Practice in
Dark Magic and Meaning Making (2005), review in Journal of Contemporary
Religion
 21:3, 441-442.

 

 

2005 
 

James R.
Lewis, Legitimating New Religions (2003), review in The Journal of
Religion
 85:2, 356-7 
’Jesus i populärkulturen’, Din nr
4/2004, s. 37-47 
’Habitus inom forskningen kring nya religiösa rörelser – och kring
religionsforskningen’, Din nr 4/2004, s. 59-68
Christopher Partridge, Per Beskow & Lars Johansson (ed.), Nya religioner.
En uppslagsbok om andliga rörelser, sekter och alternativ andlighet (2004),
review in Signum nr 4/2005, s. 50-51 
’Guder og transcendente væsener i det danske nyåndelige miljø’, in Morten
Thomsen Højsgaard & Hans Raun Iversen (ed.), Gudstro i Danmark
København: Anis, s. 245-260 
Mogens Lærke, Kabbalismen i den europæiske tanke. Fra Isak den Blinde til
Johann Georg Wachter (2004), review in Chaos 43/2005, 191-194 
‘New Age’, in Kocku von Stuckrad (ed.), The Brill Dictionary of
Religion
, vol. 3, Leiden etc.: Brill, 1313-1315. 
‘Några aspekter på karisma och helig biografi’, in Povl Götke, Jonas Havelund
& Kristian Rasmussen (ed.) Fra Buddha til Beckham, Odense:
Syddansk universitetsforlag, s. 83-100 
‘Vetenskap, teknik och det religiösa nyskapandet’, in Jesper Jerkert & Sven
Ove Hansson (ed.) Vetenskap eller villfarelse. Stockholm: Leopard förlag, 256-274.’New Age and the Discursive
Construction of Community’, Journal of Alternative Spiritualities and
New Age Studies
 1, 111-128. 
Martin Starr The Unknown God: W.T. Smith and the Thelemites (2003), review in Theosophical
History
.
Roy Willis & Patrick Curry Astrology, Science and Culture (2004), review in Aries 5:1,
119-122.
 ‘Astrology: 20th Century’, in Wouter Hanegraaff et al (ed.) Dictionary
of Gnosis and Western Esotericism
, Leiden: Brill, 136-141.
‘Human Potential Movement’, in Wouter Hanegraaff et al (ed.) Dictionary
of Gnosis and Western Esotericism
, Leiden: Brill, 572-579.
‘Jungism’, in Wouter Hanegraaff et al (ed.) Dictionary of Gnosis and
Western Esotericism
, Leiden: Brill, 653-655.
‘New Age Movement’, in Wouter Hanegraaff et al (ed.) Dictionary of
Gnosis and Western Esotericism
, Leiden: Brill, 855-861. 
(2005) 
(with Jan Snoek) ‘Essenes’, in Wouter Hanegraaff et al (ed.) 
Dictionary of Gnosis and Western
Esotericism
,
Leiden: Brill, 340-343.

2004 

På spaning efter helheten: New age – en ny folktro. Stockholm: Wahlström &
Widstrand. 
Second,
extensively revised edition. 389 s. 
’Sufism for Westerners’, in David Westerlund (ed.) 
Sufism in Europe and North America. London: RoutledgeCurzon, 127-143. 
’Contradictions of the New Age’, in James Lewis (ed.) New Age
Sourcebook
. Buffalo NY: Prometheus, 409-424.
 
’Reflektioner kring religion och politik’, in Olav Hammer & Catharina
Raudvere (eds.) Med gudomlig auktoritet. 
Om religionens kraft i politikenGöteborg & Stockholm: Makadam, 252-270. . 
(with Catharina Raudvere) Med gudomlig auktoritet. Om religionens kraft
i politiken
. Göteborg & Stockholm: Makadam. 
272 pp. 
Richard Caron et al Ésoterisme, gnoses et imaginaire symbolique: Mélanges
offerts à Antoine Faivre (2001), review in Aries 4:1, 98-102. 
’Esotericism in New Religious Movements’, in James Lewis (ed.) Oxford
Handbook of New Religious Movements
. Oxford etc.: Oxford University Press,
445-465.

 

2003 

’On the Construction of History’, in Nils G. Holm & Ulrika Wolf-Knuts
(eds.) Time and Humanity. Åbo: Åbo Akademi, 15-34.
 


2002 

Ursula King, Spirituality and Society in the New Millennium (2001), review in Journal
of Contemporary Religion
 17:2, 278-279. 
Thomas Hakl, Der verborgene
Geist von Eranos. Unbekannte Begegnungen von Wissenschaft und Esoterik. Eine
alternative Geistesgeschichte des 20. Jahrhunderts (2001), review in Aries 2:2,
226-229.
 
Osunt förnuft. En bok om intuitivt och kritiskt tänkande. Stockholm:
Wahlström & Widstrand. 272 pp. 
Mikael Rothstein, Gud er (stadig) blå (2002), review in Chaos 37,
178-179. 
Kirsten Marie Bovbjerg, Følsomhedens
etik. Tilpasning af personligheden i New Age og moderne management (2001),
review in Chaos 37, 176-178. 
B. J. Gibbons,
Spirituality and the Occult (2000), review in Aries 2:1,
99-102. 
’Har du sett Gud?’, in Föreningen
lärare i religionshistoria årsbok 2002
, 34-50.

2001 

Antoine Faivre, Theosophy, Imagination, Tradition (2000), review in Theosophical
History
 7:7, 205-209.
’Sufism som nyandlighet’, in David Westerlund (ed.), Levande sufism,
Falun: Nya Doxa, 188-203.
’Same Message from Everywhere: The Sources of Modern Revelation’, in Mikael
Rothstein (ed.), New Age and Globalization, Aarhus: Aarhus
University Press, 42-57.
’Newton ockultisten’. Fritänkaren 4:2001,
5-7.
’Mormonerne’. Humanist 2:2001, 16-40.
’Joseph Smith, mormonernes profet’, in Terje Emberland & Arnfinn Pettersen
(eds.): Fyrster i Tåkeland, Oslo: Humanist forlag, 183-205.) 
’Enhvar sin egen guru’, in Valeria Molnár et al. (ed.) Vetenskapssocieten
i Lund Årsbok 2001
Lund: Vetenskapssocieten, 136-144.
Claiming Knowledge: Strategies of Epistemology from Theosophy to the New Age
Leiden etc.: E.J. Brill. 547 pp.

2000 

’Trons trender’, in Mats Wänblad & Lotta Lyssarides (eds.), Växtvärk,
24 texter om att möta livet
, Stockholm: Bonnier Carlsen, 185-198. 
’Senmodern schamanism – om två kanoniska texter’, in Thomas Larsson (ed.), Schamaner.
Essäer om religiösa mästare
, Falun: Nya Doxa, 211-226. 
’Esoterisk naturvetenskap: aspekter på scientismens historia, in Liselotte
Frisk & C-G. Carlsson (eds.), Gudars och gudinnors återkomst,
Umeå: Institutionen för religionsvetenskap, 11-31. 
’Ondskan som krympte’, in Olav Hammer & Catharina Raudvere (eds.), Berättelser
om ondskan
, 249-276. 
(with Catharina Raudvere), Berättelser om ondskan, en historia genom
tusen år
, Stockholm: Wahlström & Widstrand. 276 pp.

1999 

Profeter mot strömmen. Essäer om mystiker, medier och magiker i modern tid,
Stockholm: Wahlström & Widstrand. 414 pp. 
’Jung, jungianismen och religionshistorien’, in Kurt Almqvist & Olav Hammer
(eds.) Jung och det andliga, 47-80. 
(with Kurt Almqvist), Jung och det andliga, Stockholm: Svenska
Förlaget. 266 pp. 
’On the relation between Conversion and New Age’, in Ulf Görman (ed.) 
Towards a New Understanding of Conversion, Lund: Teologiska institutionen, 139-154.

1998 

’En modern folktro. New Age och vår längtan efter andlighet’, Forskning
och framsteg
 4 (1998), 8-11. 
’New Age: Paradoxer, problem, utmaningar’, in Föreningen lärare i
religionshistoria årsbok 1998
, 17–44. 
’New Age som retorik. Aura–Somaterapi och konsten att övertyga’, in Owe
Wikström (ed.) Att se det dolda, Stockholm: Natur och Kultur,
92-117. 
’Kondoren och örnen’, in Catharina Raudvere & Leif Stenberg (eds.) Röster,
Stockholm: Brutus Östlings Förlag, 148-167. 
’Born again… and again
and again’, Res Publica 40, 53-91.

1997 

’New Age – ett hot mot kristendomen?’, in Nationalencyklopedins årsbok
1997
. 188-191. 
På spaning efter helheten: New age – en ny folktro Stockholm:
Wahlström & Widstrand. 361
pp. 
På jagt efter helheden. New Age – en ny folketroDanish version of above title, transl.
Inge Dam. 
København: Fremad. 
’Jean de Léry (1534–1613)’, in Christer Lindberg (ed.) Antropologiska porträtt 2. Lund: Lund Monographs in Social
Anthropology 5, 21-33. 
’Att göra det osannolika trovärdigt’, Svensk religionshistorisk
årsskrift
 1997, 98-114. 
’Tystnad och tal hos Amerikas indianer’, in Hans Andersson & Eva Östberg
(eds.) 
Tystnader, Lund: Lund University Press,
16-23.